Giỏ hàng

Trà cao cấp

Bộ VIP Hồng Vương Trà 100 g
1,100,000₫
Bạch Trà Nén
700,000₫
Bạch Trà Trăm Năm (Lon Cao Cấp 100 g)
850,000₫
Trà OoLong Thượng Hạng (Lon Cao Cấp 120 g)
330,000₫
Trà Hương Việt
320,000₫
Top