Giỏ hàng

Trà cao cấp

Bạch Trà Trăm Năm (Hộp Quà Cao Cấp 100 g)
1,100,000₫
Trà OoLong Thượng Hạng (Hộp Quà Cao Cấp 120 g)
605,000₫
Trà Gạo Bạch Hạc 120 g
93,000₫
Trà Tiên Long Cốc 120 g
93,000₫
Trà Tiên Long Cốc 100 g
174,000₫
Bộ Trà Quý Phi Vinatea (quy cách mới)
200,000₫
Bộ Trà Hoa Việt
180,000₫
Bộ Trà Quý Phi Vinatea
400,000₫
Hộp Trà Lễ cao cấp VIP 1
2,800,000₫
Hộp Trà Lễ cao cấp VIP 2
1,800,000₫
Bộ VIP Đinh Xuân Trà
1,800,000₫
Bộ VIP Bạch Trà Trăm Năm 80 g
1,500,000₫
Top