Giỏ hàng

Trà cao cấp

Bộ Trà Quý Phi Vinatea (quy cách mới)
200,000₫
Bộ Trà Hoa Việt
180,000₫
Bộ Trà Quý Phi Vinatea
400,000₫
Hộp Trà Lễ cao cấp VIP 1
2,800,000₫
Hộp Trà Lễ cao cấp VIP 2
1,800,000₫
Bộ VIP Đinh Xuân Trà
1,800,000₫
Bộ VIP Bạch Trà Trăm Năm 80 g
1,500,000₫
Bộ VIP Hồng Vương Trà 100 g
1,100,000₫
Bạch Trà Nén
700,000₫
Bạch Trà Trăm Năm
1,100,000₫
Trà OoLong Thượng Hạng
605,000₫
Trà Hương Việt
320,000₫
Top