Giỏ hàng

Trà cao cấp

Bạch Trà Trăm Năm (Hộp Quà Cao Cấp 100 g)
1,100,000₫
Trà OoLong Thượng Hạng (Hộp Quà Cao Cấp 120 g)
605,000₫
Trà Gạo Bạch Hạc 120 g
93,000₫
Trà Tiên Long Cốc 120 g
93,000₫
Trà Tiên Long Cốc 100 g
174,000₫
Bộ VIP Đinh Xuân Trà
1,800,000₫
Bộ VIP Bạch Trà Trăm Năm 80 g
1,500,000₫
Bộ VIP Hồng Vương Trà 100 g
1,100,000₫
Bạch Trà Nén
700,000₫
Bạch Trà Trăm Năm (Lon Cao Cấp 100 g)
850,000₫
Trà OoLong Thượng Hạng (Lon Cao Cấp 120 g)
330,000₫
Trà Hương Việt
320,000₫
Top