Giỏ hàng

Trà Sợi Rời

Bạch Trà Trăm Năm (Hộp Quà Cao Cấp 100 g)
1,100,000₫
Trà Nhài Vinatea 100 g
22,000₫
Trà Nhài Vinatea 70 g
15,000₫
Trà OoLong Lon GIấy 96 g
110,000₫
Trà OoLong Thượng Hạng (Hộp Quà Cao Cấp 120 g)
605,000₫
Trà Sen Vinatea 70 g
15,000₫
Trà Thái Nguyên Lon Giấy 100 g
56,000₫
Trà Tiên Long Cốc 100 g
174,000₫
Trà Vinatea Hồng Trà 500 g
65,000₫
Trà Vinatea OoLong Ba Sao 200 g
130,000₫
Trà Vinatea OoLong Ba Sao 80 g
55,000₫
Trà Vinatea OoLong HCK 250 g
130,000₫
Top