Giỏ hàng

Trà phổ thông

Trà Vinatea OoLong HCK 250 g
121,000₫
Trà OoLong Lon GIấy 96 g
110,000₫
Trà Vinatea OoLong Ba Sao 200 g
130,000₫
Trà Vinatea OoLong Ba Sao 80 g
55,000₫
Trà Vinatea Ướp Nhài Tự Nhiên Lon Giấy 100 g
80,000₫
Trà Vinatea Hoa Nhài Túi Lọc 50 g
38,000₫
Trà Vinatea Đen Hảo Hạng Túi Lọc 50 g
38,000₫
Trà Vinatea Thái Nguyên HCK 500g Vàng
270,000₫
Trà Thái Nguyên sợi rời (Túi vàng 200g)
110,000₫
Trà Vinatea Thái Nguyên Sợi Rời Túi HCK 100 g Vàng
29,000₫
Trà Thái Nguyên sợi rời (Túi xanh 80g)
23,000₫
Trà Vinatea Thái Nguyên Sợi Rời Túi 480 g
135,000₫
Top